Quà tặng cuộc sống

Chi tiết

Quà tặng cuộc sống

22/03/2013 09:15
 Mt hôm, mt sinh viên tr có dp đi do vi giáo sư ca mình. V giáo sư này vn thường được các sinh viên gi thân mt bng tên "người bn ca sinh viên" vì s thân thin và tt bng ca ông đi vi hc sinh.

Trên đường đi, hai người bt gp mt đôi giày cũ nm gia đường. H cho rng đó là đôi giày ca mt nông dân nghèo làm vic  mt cánh đng gn bên, có l ông ta đang chun b kết thúc ngày làm vic ca mình.
Anh sinh viên quay sang nói v
i v giáo sư: "Chúng ta hãy th trêu chc người nông dân xem sao. Em s giu giày ca ông ta ri thy và em cùng trn vào sau nhng bi cây kia đ xem thái đ ông ta ra sao khi không tìm thy đôi giày."
V
 giáo sư ngăn li: "Này, anh bn tr, chúng ta đng bao gi đem nhng người nghèo ra đ trêu chc mua vui cho bn thân. Nhưng em là mt sinh viên khá gi, em có thtìm cho mình mt nim vui ln hơn nhiu nh vào người nông dân này đy. Em hãv đt mt đng tin vào mi chiếc giày ca ông ta và ch xem phn ng ông ta ra sao."

Ng
ười sinh viên làm như li v giáo sư ch dn, sau đó c hai cùng trn vào sau bi cây gn đó.

Ch
ng my chc người nông dân đã xong vic và băng qua cánh đng đến nơi đt giày và áo khoác ca mình. Người nông dân va mc áo khoác va x chân vào mt chiếc giày thì cm thy có vt gì cng cng bên trong, ông ta cúi xung xem đó là vt gì và tìm thy mt đng tin. S kinh ngc bàng hoàng hin rõ trên gương mt ông. Ông ta chăm chú nhìn đng tin, lt hai mt đng tin qua li và ngm nhìn tht k. Ri ông nhìn khp xung quanh nhưng chng thy ai. Lúc by gi ông b đng tin vào túi, và tiếp tc xchân vào chiếc giày còn li. S ngc nhiên ca ông dường như được nhân lên gp bi, khi ông tìm thy đng tin th hai bên trong chiếc giày. Vi cm xúc tràn ngp trong lòng, người nông dân quì xung, ngước mt lên tri và đc to li cm t chân thành ca mình. Ông bày t s cm t đi vi bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem li mt mòn quà đúng lúc cu giúp gia đình ông khi cnh túng qun người v bnh tt không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên l
ng người đi vì xúc đng, nước mt giàn gia. V giáo sư lên tiếng: "Bây gi em có cm thy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên tr li: "Giáo sư đã dy cho em mt bài hc mà em s không bao gi quên. Đến bây gi em mi hiu được ý nghĩa tht s ca câu nói mà trước đây em không hiu: "Cho đi là hnh phúc hơn nhn v".

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập